Backup danych

Kopia bezpieczeństwa bardzo często zamiennie zwany bywa bezpieczeństwem danych, które mają służyć do ukazania właściwych informacji w momencie ich utraty albo naruszenia. Kopia danych to nie to samo co archiwizacja informacji. Nie jest to także wybór, a jedynie uzupełnienie dla nadmiernych układów przetrzymywania informacji w pamięci masowej, wzór może stanowić pamięć RAID. Układy ponadpodstawowe nie chronią przed niecodziennym nadpisaniem informacji, co często się zdarza zwykle z naszej omyłki. We wspomnianych sytuacjach bardzo dobrze posiadać popularnie nazywaną kopię zapasową informacji zwykle sprzed przemian jednocześnie tych zamierzonych bądź nieobmyślanych.

Są rozmaite edytory a także procesory tekstu, które wykonują backup danych mimowolnie, żeby umożliwić interpretację zawartości pliku w sytuacji usterki kompa bądź samego programu, a także żeby umożliwić zobrazowanie wcześniejszej postaci pliku po ustaleniu zapoczątkowania niepożądanych zmian. W początkowym jak i następnym problemie kopia zapasowa dokonywana jest samoczynnie. Jednakże opłaci się spostrzec, iż w początkowym zajściu bywa urzeczywistniana w zaplanowanym czasie, a w kolejnym podczas potwierdzania zapisu. Duplikat danych jest optymalną strukturą ochrony dla każdorazowych danych.