Czy urodą przypuszczalnie może bywać pewność siebie?

W życiu społecznym funkcjonuje sposobność, że ażeby osobnik był zadowolony, musi posiadać to, co pragnie, i to najlepiej od razu. A wcale nie wymaga. A już z całą pewnością nie natychmiast. Radość wszechstronnie jest nazywane, przez J. Tuwima nazwane było nudną obliczem płaczu. Aktualnie się pojmuje z biernością. Spokój nie posiada za bardzo dobrej oceny, a jednak czujemy jej niedostatek. Tyczczasem zwyczajowe oczekiwanie to nie jest pewność siebie. To zdecydowanie którać okoliczność fatalizmu. Faktycznie możemy z sensem opowiadać o pewności siebie jako o aktywnym procesie, w jakim odoby administrują osobistą aktywność, poszukując właściwe możliwe tempo, nie za szybkie ani nie za wolne, a nie wyczekują, aż jakś osoba coś da albo traf odda.

To jest jak z pieczeniem ciasteczka. Od czasu do czasu należy zaglądnąć do pieca, sprawdzić temperaturę, zweryfikować drewienkięm, zobaczyć a także podjąć decyzje, czy to już. Należy z owym ciachem się komunikować. Aczkolwiek przyspieszyć niczego się nie da. Upiecze się, kiedy będzie skończone.