Laubzega jako jeden ze rozwiązań krojenia płyt

Za podstawowe urządzenie do wycinania płyt dnianopochodnych uznaje się wyrzynarkę. Ale wyrzynarką nie bodaj przypuszczalnie można wykorzystywać do obcinania tafli drewnianopochodnych, lecz również z miękkiego żelaza oraz tworzywa. Za pomocą wyrzynarki można wycinać proste pasy przecięcia, a również linię przepołowienia o nieregularnym wyglądzie na dowód w postaci łuków czy też wężyków. Z pomocą wspomnianego aparatu przypuszczalnie można naciąć też owalne, czworoboczne oraz nieregularne otwory.

Z gwarancją można stwierdzić, iż wyrzynarka jest niedocenionym sprzętem nie jedynie do cięcia tafli, lecz szczególnie jest niezastąpionym sprzętem w każdym zakładzie hobbysty. Jest parę norm podczas skrawania tafli za pomocą wyrzynarki. Pierwszoplanowa reguła dotyczy odpowiedniego ulokowania laubzegi. W związku z powyższym, w czasie krojenia długa płoza wyrzynarki winna być przyciśnięta do skrawanej tafli. Znaczące jest, żeby w trakcie krojenia sklejki, laubzega nie doścignęła w którekolwiek szarpania, bowiem prawdopodobnie może to spowodowywać złamanie klinga. Jeśli będziemy pragnęli kroić tafle stosunkowo sztywne, wtedy trzeba uruchomić na wyrzynarce najsłabszy przebieg, tylko z niemocną szybkością posuwu ostrza można wykroić upragniony kształt.

Tymczasem im surowiec jest sprężystszy, tym tok musi być mocniejszy. Prowadząc wyrzynarkę, nie winno się popędzać lepiej postarać się etapowo wycinać sklejkę w jednakowej miarowości. Przy fachowym wycinaniu tafli z drewna radzi się wykorzystywać wysokiej jakości cyrkiel.