Mara kierowcy podczas tranzytu

Nadmierna ospałość jak również odrętwienie uczestnika ruchu mogą być pobudką wypadków drogowych. Natomiast pacjenci mocujący się z apatią przewlekłą nie czynią większego niebezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego. Ich faktycznym problemem nie jest zmożenie w trakcie dzionka, ale spotęgowane stymulowanie. Konieczność relaksu zostaje zmniejszona a także realnie nie potrafią odpoczywać aniżeli w ciągu nocy, ani w przeciągu dnia.

Utrzymywanie się takiego położenia bywa ryzykowne dla zdrowia. Realnie może ujawniać się w zarysie dolegliwości fizycznych, nadciśnienia, zniechęcenia bądź obaw. Tylko grupa pacjentów z apatią, jaka odczuwa senność w czasie dnia, może bywać zagrożeniem dla towarzyszy ruchu na drogach. Narkolepsja w czasie podróży to największe zagrożenie, jakie tyczy się uczestników ruchu, jacy cierpią na nadmierną ospałość a więc hipertonię, a zwłaszcza na narkolepsję. Bolączka odznacza się zaskakującym, mimowolnym zaspaniem, któremu może towarzyszyć także odrętwienie mięśni. Narkolepsja jest traktowana jak sytuacja hamująca w wydarzeniu drogowym wykonanym przez kierowcę, który na nią boleje.